Trong nước04/07/202106:40

Với kỳ vọng có thể kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM trước ngày 10/7, thành phố đã có nhiều sự thay đổi về chiến lược: từ tái tổ chức lực lượng, thay đổi chiến lược xét nghiệm đến tổ chức lại khu cách ly tập trung.

Lê Thảo - Đình Tuyến

Avatar
Avatar
Cơ ngày lên tới 1000 ca mắc, nếu không kiểm soát nổi sẽ dẫn đến quá tải hệ thống y tế