Thế giới 13/11/2018 06:30

Những nhà hàng đẳng cấp được trang hoàng hoành tráng, xa hoa với các tiêu chuẩn phục vụ riêng cho thấy mức độ ăn chơi của giới nhà giàu Dubai.

Theo CNN, Video: FND TV, cavalliclubdubai, JRG Dubai, Jumeirah

Avatar