Công nghệ 01/02/2020 12:00

Rời xa những thiết bị hiện đại, cô gái đã tự thử thách mình với 24 giờ sống cùng với những sản phẩm công nghệ của 10 năm trước. Kết quả thu về vô cùng bất ngờ.

Kiều Oanh (Theo WSJ)

Avatar