Đời sống06/03/201712:50

Tommy và Maryanne hẹn hò 18 tháng trước khi kết hôn và đến nay, đã đi cùng nhau qua 22 năm ngọt ngào, hạnh phúc. Với tình yêu và hôn nhân của mình, họ đem đến niềm tin và hy vọng cho những người kém may mắn bị nhiễm hội chứng Down trong cuộc sống.Video: Woman's Day Magazine, Huffingtonpost

Avatar