Thời sự09/11/201703:03

21 bức tượng nghệ thuật trong Công viên APEC 2017 ở Đà Nẵng do nghệ nhân của 21 nền kinh tế APEC tự thiết kế và gửi đến, chủ nhà Việt Nam chỉ lắp đặt hoàn thiện. Mỗi bức tượng mang biểu tượng đặc trưng, ý tưởng nghệ thuật đặc sắc gắn với văn hóa của nền kinh tế đó.

Theo VTC

Avatar