Hotface16/08/201703:03

Là khách mời trò chuyện trong chuyên mục Hotface, NSƯT Đăng Dương đã có những chia sẻ về mối quan hệ của vợ chồng mình với vợ chồng Trọng Tấn, Việt Hoàn. Đặc biệt anh còn bất ngờ công khai tài chơi đàn bầu bằng tác phẩm "Se chỉ luồn kim".Sơn Hà - Xuân Quý - Bạt Tuấn

Avatar