Đẹp 04/10/2017 04:51

Hóa ra, tóc ngắn có thể biến hóa được nhiều kiểu hay ho không kém gì tóc dài!Theo Facebook

Avatar