Trong nước 26/08/2019 05:05

Vừa lớn tiếng chửi, nam bệnh nhân vừa dùng ngăn tài liệu trên bàn đánh vào mặt nhân viên điều dưỡng.

Hải Sâm

Avatar