Quốc tế 27/03/2018 11:27

18 quốc gia đã tuyên bố sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga, bao gồm 15 thành viên EU, Mỹ, Canada và Ukraina. Trong đó, Mỹ đã ký lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Washington.

Video: Reuters, CCTV, Euronews
Avatar
Avatar
Luật mà. Có đi có lại của Tổng thống Nga...