Thời sự06/11/202006:00

15 ngày nơi rốn lũ, những thành viên trong nhóm co ro trong tấm áo mưa mỏng manh rách toác. Họ nhường chăn gối cho các em nhỏ. Không ai bắt họ phải bỏ sự yên ấm nơi thành phố để về đây, nhưng tất cả đã vì hai chữ đồng bào...

Thùy Chi - Xuân Minh

Avatar
Avatar
Hãy là những anh hùng nơi thực địa thay vì anh hùng bàn phím ngồi chỉ dẫn người khác phải cứu trợ, giúp đỡ người khác như thế nào.