Trong nước 22/03/2018 12:10

12.000 cây hồng lộc và hàng ngàn cây hoa hồng đã được đơn vị thi công kết thành mê cung hoa có 1-0 -2 tại Hà Nội. Mê cung này đang được coi là mê cung hoa lớn nhất Việt Nam.

Thực hiện: Đình Hiếu - Nguyễn Đức - Linh Phan

Avatar
Avatar
Bình 23/03/2018 08:04
Nếu mở cửa đón khách Việt thì bảo đảm 50 giây là nát.