12.000 cây hồng lộc kết nên mê cung hoa lớn nhất Việt Nam

12.000 cây hồng lộc và hàng ngàn cây hoa hồng đã được đơn vị thi công kết thành mê cung hoa có 1-0 -2 tại Hà Nội. Mê cung này đang được coi là mê cung hoa lớn nhất Việt Nam.

Thực hiện: Đình Hiếu - Nguyễn Đức - Linh Phan

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>