Trong nước 30/10/2018 07:00

Mỗi ngày Hà Nội có 12 nghìn lượt xe buýt được vận hành, công nghệ đang giúp điều hành hiệu quả những chuyến xe này.

Thực hiện: Đình Hiếu - Đức Yên

Avatar