Hài17/05/202111:01

Hai cô gái trẻ đẹp, giỏi giang tìm mọi cách 'diệt đối thủ' để được thăng chức nhưng không hề biết rằng đều bị người khác 'tính kế' và cái kết cười rung rốn...

Video: Youku

Avatar