Hài11/12/202003:35

Quay phim, ghi âm, thảo hợp đồng, cam kết làm việc với nữ đồng nghiệp…để làm bằng chứng ứng phó với vợ và cái kết bất ngờ

Video: Youku

Avatar