10% học sinh lớp 9 từng quan hệ tình dục

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam và các đồng nghiệp, 10% học sinh lớp 9 cho biết đã từng quan hệ tình dục. Đến hết lớp 12 thì con số quan hệ tình dục lên tới 39% - trong đó 10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.

Theo VTC14

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>