Gia đình 03/08/2016 01:26

Có một số bộ phận cơ thể sau khi làm chuyện ấy thì to ra đến hơn 50%, đặc biệt là còn tiết ra mồ hôi thơm! Có những thay đổi hoặc tác động của cơ thể sau khi làm chuyện ấy chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên dù chúng vẫn diễn ra thường xuyên!

Theo Yan
Avatar