Quân sự04/02/201910:21

Vũ khí hủy diệt mới của Mỹ được cho là có thể bắn phá mọi mục tiêu: trên biển, trên không, trên bộ và thậm chí là cả rìa bầu khí quyển.

Theo: NI, Video: Janes.com

Avatar