Công nghệ13/11/202007:00

Với vận tốc dự kiến sẽ tương đương với máy bay, tàu hyperloop được xem là một cuộc cách mạng hóa của thế giới chúng ta.

A.B (Theo B1M)

Avatar