Quốc tế 08/12/2016 09:05

Trên thế giới đã từng có một vụ cướp mà người ra tay không đe dọa mà chỉ đưa một tờ giấy trắng là nhân viên ngân hàng tự giác đưa tiền. Điều đặc biệt, người thực hiện vụ cướp này lại nhận lệnh từ… Nguyên soái Liên xô Stalin.Theo VTC14

Avatar