Đời sống17/03/202106:30

Những người con làng Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm thu gom chai, lọ bỏ đi và phế thải xây dựng làm con đường gốm sứ đa sắc màu, một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Nguyễn Đức  

Avatar
Avatar
Tuyệt vời. Nên nhân rộng mô hình này trên phạm vi cả nước!