Phim14/04/202112:44

Tiếp diễn tập 4, Bà Bích – mẹ Ngọc đến đòi tiền phúng viếng, dò hỏi về gia sản mà ông Huân – bố của Ngọc để lại. Trước sự tráo trợn, Ngọc rút hết số tiền còn lại đưa cho bà Bích, cấm bà đừng xuất hiện.

Hà Phương

Avatar
Avatar
Biên tập viên chắc xinh lắmmmmm