Phim01/07/202107:10

Trong “Cây táo nở hoa” tập 39, sau khi xin tiền Châu không thành, bà Ích dụ dỗ Báu hẹn hò với một ông lão để lấy tiền.

Lê Thảo

Avatar