Phim22/06/202105:30

Trong tập 34 “Cây táo nở hoa”, sau khi bị Ngọc vạch trần những việc làm xấu xa trong quá khứ và cấm đến gần các em, bà Ích đã tìm cách tiếp cận Dư, đặt điều chia rẽ hai anh em. Lời nói của bà Ích khiến Dư xáo động và dần thay đổi cách nhìn về Ngọc.

Lê Thảo

Avatar