Giải trí26/05/202110:27

Trong tập 23, Anh Ngọc và Ngà sau khi thấy Báu trở về vừa mừng vừa lo. Khi Hạnh bước chân vào đến cửa, Ngọc đã kéo Báu trốn vào nhà vệ sinh, Ngà tránh mặt vì sợ chị hai mắng.

Hà Phương

Avatar