Cộng đồng31/07/202011:27

Tụ tập ‘biểu diễn’ phóng nhanh, vượt ẩu, 2 xe máy lao vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn rồi trượt dài, tóe lửa trên mặt đường.

Video: FB Nguyễn Tuấn

Avatar