Phụ huynh trường nông thôn bức xúc vì các khoản thu đầu năm

Dư luận đang xôn xao về tờ phiếu thu các khoản đầu năm học được cho là của trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng với số tiền lên tới 10 triệu đồng.Theo VTV

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>