Loại giấy siêu bảo mật khiến đạo chích bó tay

Các nhà khoa học tại Ba Lan đã phát minh ra một loại giấy không thể copy, không phân hủy và bảo mật thông tin một cách gần như tuyệt đối.Theo VTC

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>