Vietnamnet Video

Hình ảnh mưa lũ kinh hoàng ở các tỉnh miền núi phía Bắc