Vietnamnet Video

Vì sao hoàng tử Harry không kí hợp đồng tiền hôn nhân?