Vietnamnet Video

Súng tự bắn trúng háng, chuyên gia vũ khí bất cẩn hay tai nạn?