Vietnamnet Video

Hà Nội: Người dân "trốn" rét xuống hầm đi bộ tập thể dục