Vietnamnet Video

Công nghệ 'hô biến' lòng bẩn, hôi thối Trung Quốc thành màu trắng tinh