Vietnamnet Video

Nước hồ Tây pha đầy nước thải, dân Hà Nội vẫn vô tư ngụp lặn