Vietnamnet Video

Bé trai 3 tuổi bị tôn cứa đứt tai