Vietnamnet Video

Cầm búa đập kính cướp tiệm vàng trong 3 giây ở Quảng Nam