Vietnamnet Video

Hàng trăm người nhốn nháo tranh thức ăn miễn phí