Vietnamnet Video

Cá chết, nước chuyển màu vàng đục ở Cảng Chân Mây