Vietnamnet Video

Tiết lộ lịch trình cuộc gặp lịch sử của 2 nhà lãnh đạo Hàn - Triều