Vietnamnet Video

100 đồng/kg bắp cải, nông dân tự tay đốn bỏ hàng chục tấn rau tại ruộng