Vietnamnet Video

Người ăn chay hay người ăn thịt sống lâu hơn?