Vietnamnet Video

Máy bay hạ cánh bằng mũi, đường băng tóe lửa