Vietnamnet Video

Đang đi giữa đường, nữ MC bị cây cọ cướp mạng sống