Vietnamnet Video

'Quái cá' khổng lồ 100 tuổi mắc lưới ngư dân