Vietnamnet Video

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại căn cứ hải ngoại