Vietnamnet Video

Ông Duterte dự diễn tập chống khủng bố của đặc nhiệm Philippines