Vietnamnet Video

Ý nghĩa sau mỗi món ăn tại bữa tiệc TT Hàn Quốc chiêu đãi ông Kim Jong Un