Vietnamnet Video

Lính bắn tỉa Canada nhắm trúng phiến quân IS từ khoảng cách kỷ lục