Vietnamnet Video

Ông Putin bất ngờ tiếp “bà Trump của nước Pháp” tại điện Kremlin