Vietnamnet Video

Bi hài cảnh chim 'táo tợn' cướp tiền trong cửa hàng rồi 'cao chạy xa bay'