Vietnamnet Video

Cận cảnh hai bức tranh trị giá gần 1 triệu USD của họa sĩ Việt