Vietnamnet Video

300 đơn vị pháo binh Nga đồng loạt khai hỏa