Vietnamnet Video

VĐV khoe tuyệt kỹ đi thang cuốn bằng 1 tay ở Thế vận hội mùa đông 2018