Vietnamnet Video

Thành phố 'ma' sắp bị 'nuốt chửng' ở Nga