Vietnamnet Video

Bằng chứng con người đã biết 'say sưa' từ cách đây 8000 năm