Vietnamnet Video

Cả nhà máy nhiệt điện đổ sập trong vài giây ở TQ