Vietnamnet Video

'Lều nghỉ dưỡng' giữa trời, cheo leo trên vách núi