Vietnamnet Video

Khám phá sự kỳ diệu khi luộc trứng hồng đào dưới giếng trời nóng 82 độ