Vietnamnet Video

Tình đồng nghiệp của hai cụ bà U90 26 năm khám bệnh miễn phí cho người dân